ARBED - Réseau téléphonique inter-usinesSchéma et Préfixes des lignes interusines de l'ARBED (Novembre 1970; Collection: industrie.lu)

All weidert ARBED-Telefonsbuch (oder vu soss Schmelzen) ass wëllkomm, well mir do dran vill Informatiounen iwwert d'Personal vun de Schmelzen fannen - collection@industrie.lu

Historique - Geschichtlicher Überblick
   
 
   
1952
Nomenclature
des abonnés aux réseaux téléphoniques des Usines ARBED et de la Cimenterie d'Esch (1952; Collection: Marcel Schlim)
Telefonbuch 1952 mit den Werken AES - AEB - TERRE-ROUGE - MINES - CIMENTERIE und (ADU nur Telefonzentrale - Nummer)
   
   
   
3.1961
Schéma des connexions téléphoniques inter-usines de l'ARBED intéressant les abonnés d'ARBED-Esch (22.3.1961; Collection: industrie.lu)
   
19??
Schéma des connexions téléphoniques inter-usines de l'ARBED intéressant les abonnés d'ARBED-Esch-Schifflange (19??; Collection: industrie.lu)
   
11.1970
Schéma et préfixes des lignes interusines de l'ARBED (Novembre 1970; Collection: industrie.lu)
   
   
Avril 1974


ARBED - Division de Differdange Usine - Annuaire téléphonique - Avril 1974 (Collection: Marcel Schlim)
Schéma et préfixes des lignes interusines de l'ARBED (Avril 1974 (Collection: Marcel Schlim)


   
7.1981
Schéma et préfixes des lignes interusines de l'ARBED (Juillet 1981 (Collection: Marcel Schlim)

   
   
1985
Schéma et préfixes des lignes interusines de l'ARBED - 1985 (Collection: Marcel Schlim)

   
   
 

Laang Zäit waren di eenzel Apparaten op den ARBED - Divisiounen vu baussen just iwwert een Tableau mat Operateur ze erreechen.
Laut mengen Studien an den Telefonsbicher war de Belval 1963 di éischt Divisioun mat Sélection directe (Durchwahl).
AW: "ARBED Belval avec le 52901-XX. A noter qu’aux autres divisions et à la direction centrale ARBED il faut toujours passer par le tableau." (1963)
Duerchwahl war laang  en deiere Luxus.
Op der Eisebunn an op der MMRA zu Rodange war et nach nach laang de Standard mat dem Operateur bis Enn 1970er. Ech hunn nach de Klang am Ouer "D'Eisebunn", eng Dammestëmm ouni Begeeschterung.
Dat huet awer net verhënnert dat d'ARBED direkt Circuiten iwwert d'Post (Monopol!!) vun den Divisiounen mat der Generaldirektioun hat. ("circuits loués").
Ech erënnere mech dat zum Schluss (1980er) um "ale Birenger Kabel" (Lux-Ville Bettembourg Burange Esch Differdange Pétange, geluecht 1922 vun F & G) nach just e puer Circuiten op d'Diddelenger Schmelz louchen. Dat woar de kiirzeste Wee an dofir den mat dem klengsten Ohm Widerstand an Dämpfung.
Zu Esch konnt d'ARBED natierlech alles iwwert hiren Terrain, zum  Deel laanscht hir Eisebunnsstrecken, matenaner verknëppen an och nach international bis op Audun (dat huet jo kee gemierkt!).
Ech erënneren mech nach un eng Diskussioun wou den Héichuewen C gebaut gouf an d'ARBED en Telekomkabel iwwert hir Gasleitung op Déifferdeng geplangt huet. Di Leitung woar zwar ARBED Propriétéit mä si huet e puer mol d' "Voirie publique" iwwerquiert. A just dat war de Critère no dem Gesetz vum 20. Februar 1884 wou de Postmonopol festgeschriwen gouf. D'Spezialarrangementer mat GL an PH  goufen deemools ausdrécklech ausgeklammert.
Dat Gesetz ass eréischt 1997 abrogéiert ginn!
Verschidden Industrien haten och schonns mi laang direkt Postfraileitungen mat dem Haapttableau (manuel) an der Stad, esou wés ech vun der Déifferdenger Schmelz an der Woltzer Liederfabrik.

(Albert Wolter 7.2020)

 

 

Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
    Albert Wolter 7.2020        
               

ARBED

Esch-Belval

Mines

Annuaire téléphonique

  Juillet 1981        
               

ARBED

Division de Differdange

Usine

Annuaire téléphonique

  Avril 1974        
             

ARBED
Division d'Esch-Belval

Annuaire du téléphone

  Novembre 1970     132  
               

ARBED
Division d'Esch-Schifflange

S.A. des Ciments Luxembourgeois
Division d'Esch

Annuaire téléphonique

  ?     71  
               

ARBED-Esch

Annuaire téléphonique

  1961     46  
               
Nomenclature
des abonnés aux réseaux téléphoniques des Usines ARBED et de la Cimenterie d'Esch
  1952   ARBED Telefonbuch 1952 mit den Werken AES - AEB - TERRE-ROUGE - MINES - CIMENTERIE und (ADU nur Telefonzentrale - Nummer)    

Liens / Links
ARBED
Schmelzen zu Lëtzebuerg - Usines au Luxembourg - Eisenhütten in Luxemburg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.


 

Created by / Créé par / Copyright: jmo