Fabrique de Champagne Mercier
Culture des oseraies - Weidenplantage
Koplescht - Kopstal


Culture de l'osier à Kopstal, servant à faire les paniers à Champagne, appartenant à la Maison Mercier & Cie / Weidenplantage in Kopstal - Weidendall (Collection: industrie.lu)


Historique - Geschichtlicher Überblick
? Oseraies à Grevels
   
 

Den Ursprong vun deem Gebai war eng Millen, déi ëm 1860 do gebaut gouf, als Ersatz fir eng Millen, déi virdrun ronn 350 Meter méi no bei Mamer louch.

D’Millen vu virun 1860 gouf Almillen genannt, an dat gouf dann och den Numm vun der neier „Almillen“. Propriétaire war den Peter Schmitz-Marx. No sengem Dout gouf dee ganze Bering tëschent 1891 an 1897 no an no un Etablissements Mercier verkaf.

Den Direkter Edgar Cossé huet do eng Kuerfmécherei installéiert. Dofir gouf d’Gebai vun der Millen restauréiert an ëmgebaut. Ugebaut goufen de Sall, fir d’Kierf ze flechten, an ee Personalraum. Dat Gebai op der anerer Säit vun der Mamerstrooss war de Päerdsstall mat enger Scheier. Uewenaus, um Plateau vum Brameschbierg, gouf och nach ee Chalet gebaut, de "Chalet du Belair", wou de Cossé sech mol zréckgezunn huet. Aus där Zäit kënnt de Begrëff „Weidemillen“.

Nom 1. Krich hunn d’Aktivitéiten vu Mercier am Ländchen ofgeholl.

1928 huet Mercier d’Weidemillen un den Industriellen Nic. Zimmer-Maroldt verkaf, deen doraus säin Landsëtz gemat huet. Den Zimmer-Maroldt huet dat aalt Gebai komplett ëmgebaut a vergréissert. Um Enn huet et vu baussen sou ausgesinn, wéi et och haut nach do steet.

D’Famill Zimmer-Maroldt huet de ganze Bering 1936 verkaaft un d'„Corporation des Frères de la Charité“, einfach die „Barmherzigen Brüder“ genannt. Déi hunn een Fleegeheim an Erhuelungsheim doraus gemat. 1944 hunn d’Preisen alles beschlagnahmt an ee Lazarett ageriicht. Nom Krich hunn d’Barmherzigen Brüder un de Staat verlount (1945), deen provisoresch ee Sanatorium installéiert huet, dono ab 1946 een Altersheim.

D’Altersheim gouf vun den Elisabetherinnen bis 1986 bedriwwen. Dunn gouf d’Altersheim iwwerholl vun der A.s.b.l. „Aide familiale - Aide Seniors“ ënner der Bezeechnung „Centre de l’Oseraie“. 1991 huet d’A.s.b.l. „Caritas Accueil et Solidarité“ den „Centre de l’Oseraie“ iwwerholl fir sozial benodelegt Leit oder gesellschaftlech ausgegrenzte Persounen ze betreien.

Am Detail ass dat mat Fotoen an Zeechnungen nozeliesen an den Hefter „fréier & hott“ 18, 19 an 20.

http://www.koplescht-bridel.lu/lb/publicatiounen/heft-18-november-2017.html
http://www.koplescht-bridel.lu/lb/publicatiounen/brochure-19---maerz-2018.html
http://www.koplescht-bridel.lu/lb/publicatiounen/heft-20---november-2018.html

Mike Anen

29.9.1895

Transfert des oseraies de Grevels à Kopstal

Culture des oseraies à Kopstal - Weidenplantage in Kopstal - (Val des Oseraies): 14 ha Altmühle, Kehlen

   
4.7.1898

American-Club - Le Club américain de Luxembourg célébrera la fête nationale des Etats-Unis (USA), lundi prochain, le 4 juillet, par un banquet qui aura lieu, à Kopstal, dans la superbe propriété de la maison E. Mercier et Cie, dite Val des Oseraies gracieusement mise à la disposition des organisateurs par l’aimable M. Cossé.

Le départ aura lieu, rue Marie-Thérèse, lundi matin, à 9 heures 20. Le repas sortira des cuisines du restaurant Tony Mersch, et nul doute que le champagne ne l’arrose copieusement. Un bal champêtre clôturera la fête.

(LIL: 2.7.1898)

   
   
   
   
28.6.1906 Autorisation pour déposer de l'osier au Jungenbusch, Kopstal
   
 

Vannerie Mercier - Korbflechterei

Herstellung von Versandkörben, Körbchen, Blumenständer, Arbeitskörbchen, Schirmständer, etc.

   
   
? Arrêt de la culture des oseraies
   
   
   
1976

Das Alte fällt... Das geräumige Gebäude links der Landstraße von Kopstal nach Mamer, welches im Bering des staatlichen Altersheimes stand, ist soeben abgerissen worden. Die ältere Generation weiß noch, daß dieser Lagerschuppen als Trockenraum für die entrindeten Weidenruten diente, zur Zeit als die Firma Mercier hier vor 60 Jahren eine ausgedehnte Korbweidenkultur betrieb. Nach der Hemesmillen und der Schankemillen ist dies nun das 3. Gebäude, das auf einer Strecke von kaum 1 km in den letzten 15 Jahren verschwunden ist.

(LW: 20.11.1976)

   


Val des Oseraies à Kopstal, appartenant à la Fabrique de Champagne E. Mercier & Cie, Luxembourg (Carte postale: 521 J.M. Bellwald, Echternach; collection: industrie.lu)


Fabrique de Champagne E. Mercier & Cie, Luxembourg. Oseraies de Kopstal - Weidenplantage in Kopstal - Weidendall (Carte postale: 521 J.M. Bellwald, Echternach; collection: industrie.lu)


Champagne E. Mercier & Cie. Culture des oseraies à Kopstal - Weidenplantage in Kopstal - Weidendall (Collection: industrie.lu)


Champagne E. Mercier & Cie. Culture des oseraies à Kopstal - Blanchissage / Weidenplantage in Kopstal - Weidendall (Collection: industrie.lu)


Champagne E. Mercier & Cie. Culture des oseraies à Kopstal - Weidenplantage in Kopstal - WeidendallChampagne E. Mercier & Cie. Culture des oseraies à Kopstal - 1907 (Photo: Van Dievoet - Leclercq; collection: Pansin Romain)

 


Luxembourg (à Grevels?) - Culture de l'osier servant à faire les paniers à Champagne, appartenant à la Maison Mercier & Cie. / Mercier Weidenplantage (in Grevels?) (Collection: industrie.lu)

Korbflechterei J.N. Stammet, Merl (arbeitete für die Champagnerfabrik Mercier)

Strohhülsen für Champagnerflaschen aus Unterschlinder / Stréihen Hülsen (fir d'Schampesfläschen ze verpacken) vun Ënnerschlënner.


Weidendall - Kopstal (Photo: 29.10.2009 jmo)

Place

Edgar Stanislas
Cossé

Directeur bienfaiteur
1856-1908

Kopstal

rue Mercier

L-8186 Kopstal


Restaurant Weidendall

Kopstal

 

Bibliographie
   Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages- Seiten
ISBN
Liebes, altes Hollerich Etringer Norbert 1989 Verlag Emile Borschette   172  
Geschichtlicher Rückblick auf Hollerichs Entstehen und Werden Kahlen A. 1929

In: Fanfare de Hollerich
Festschrift zum 25jährigen Jubiläum
7.7.1929

1904 - 1929

  27 - 37  

Liens / Links
Fabrique de Champagne E. Mercier et Cie - Luxembourg
Weideflechtereien an Weideplantatiounen zu Lëtzebuerg - Vannerie et Oseraies au Luxembourg - Weidenflechtereien und Weidenplantagen in Luxemburg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo