Kaffi
Café
Kaffee
ALGELUX
Hollerich - Luxembourg


China Connection - Hifi International (ancien bâtiment ALGELUX), 132 rue de Hollerich, Luxembourg (Photo: 26.3.2007 jmo)Historique - Geschichtlicher Überblick
   
17.3.1923

Fondation / Gründung

 

ALGELUX - société luxembourgeoise d'alimentation générale, à Luxembourg

Capital: 460.000 fr.

Conseil d'administration: MM.

Eugène Hippert - Reuter, négociant à Dudelange,
François Hippert, négociant à Dudelange,
Henri Ries, négociant à Luxembourg, et
Henri Kremer, négociant à Esch/Alzette

Eug. Hippert traite toutes affaires au-dessous de 50.000 fr.
Gestion journalière: Eug. Hippert et H. Ries.

(Registre aux firmes N° 654 - Du 17 mars 1923)

   
  ANLux J 90 / 5214 ALGELUX ALIMENTATION GENERALE A LUXEMBOURG S.A., 1923-1924 (Dossier)
1928

Bau vum ALGELUX - Gebai, 132 rue de Hollerich, Luxembourg
 
D'Kelleren vum Gebäi goufe benotzt fir Wäin, Esseg an Ueleg anzefëllen an ze stockéieren.
An de Garagen ass och Salz gelagert ginn. Et gouf do och eng Fosse an en Atelier fir d'Camionen ze reparéieren.
Um Rez-de-Chaussée an um 1. Stack si verschidde Liewensmettel stockéiert ginn, wéi Kaffi, Zocker, Konserven,...
De Rescht vum Gebäi ware Wunningen.
Am Haff ware Quaien fir d'Camionen op- an ofzelueden. An de Garagen war och eng Tankstell (den Tank louch am Haff am Buedem).
Um Fong vum Haff, rechts, ass an enger Annexe vum Gebäi Nr 126 (Niveau rez-de-cour) Spiritus stockéiert ginn a Gebeess gemat ginn.
Um Niveau Rez-de-jardin ass Brennholz gelagert ginn.
 
D'ALGELUX huet géint 1970 mat hieren Activitéiten opgehalen.
D'Gebäi ass dun benotzt ginn vum Schong-Grossist ROMIKA bis an d'90er Joeren.
Dono huet HIFI INTERNATIONAL an CHINA CONNECTION sech do installéiert.

(fm 2016)

1937

Marque de fabrique N° 8226 - 1er octobre 1937

Algelux - Société Luxembourgeoise d'Alimentation générale, Soc. an. à Luxembourg

Produits : Cafés.

   
   
1940 ALGELUX A.G.
Kolonialwaren-Großhandlung
Telefon: 42-92 und 38-23
Hauptlager: LUXEMBURG-HOLLERICH, Hollericherstraße, 132
Verkaufsstellen in den bedeutendsten Ortschaften des Landes
Beste und billigste Einkaufsquelle für Kolonialwaren, Konserven, Delikatessen,
Weine und Spirituosen
   
<=1948

Fernand Hippert, commerçant, Luxembourg, membre du conseil d'administration de Frolux

   
<=1948 ALGELUX
132 rue de Hollerich
Luxembourg
   
~195x
Algelux, 3 rue de la Reine, Luxembourg (Carte postale: MPK, Luxembourg; Collection: industrie.lu)
Grands Magasins Metropole - Au Progrès - Librairie Lenners - Algelux
   
<=1962 Algelux S.A., denrées coloniales en gros, 132 rue de Hollerich, Luxembourg
Algelux, Fernand Hippert & Cie, S.e.c.s., alimentation, 132 rue de Hollerich, Luxembourg
   
   
? Arrêt de la production
   


China Connection - Hifi International (ancien bâtiment ALGELUX), 132 rue de Hollerich, Luxembourg (Photo: 26.3.2007 jmo)


China Connection - Hifi International (ancien bâtiment ALGELUX), 132 rue de Hollerich, Luxembourg (Photo 16.4.2007:jmo)


Epiceries Algelux à Luxembourg-ville - 1948/49 (Collection: industrie.lu)


Epiceries Algelux - 1930 (Collection: industrie.lu)

Produits - Produkte
  Début production   Fin production
Kaffi, café, Kaffee, coffee

Kaffisdous ALGELUX

(Collection: Frank Groff)

Kaffi, café, Kaffee, coffee

     

Gerösteter Kaffee

Farmer Kaffee

ALGELUX

Kaffee - Import und Großrösterei

1937    

Vinaigre de vin

Coupage 20%

Acidité 6%

ALGELUX Luxembourg

(Collection: industrie.lu)

     

Eau de vie
de Grains

45%

ALGELUX - Luxembourg

     

Quetsch
Vieux
50%

ALGELUX - Luxembourg

     


Fixfeier mat Reklam vun ALGELUX - Luxembourg (Collection: industrie.lu)
Une seule qualité
la meilleure
au plus bas prix

Sans concurrence
à qualité égale


Consum Geschäft François Hippert, rue de l'Eglise, Dudelange (Collection industrie.lu)


Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages - Seiten
ISBN
    Mauer Françoise 2016        

Livre d'adresses RECORD

Grand-Duché de Luxembourg

4e édition 1948-49

Les Editions Publicitaires Record

Schaeffer Marcel

1948-49 Bourg-Bourger
40 avenue de la Gare
Luxembourg
  887  
Annuaire des sociétés anonymes du Grand-Duché de Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S.A. - BIL 1948 Imprimerie Bourg-Bourger, Luxembourg   p. 23  

Liens / Links
Epicerieën - Supermarkets - Denrées coloniales en gros - Epiceries - Supermarchés - Kolonialwaren
Iesswuerenfabriken zu Lëtzebuerg - Fabriques de produits alimentaires au Luxembourg - Lebensmittelfabriken in Luxemburg
Kaffisréischtereiën zu Lëtzebuerg - Torréfaction de café au Luxembourg - Kaffeeröstereien in Luxemburg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo