Déifferdenger Schmelz
Usine de Differdange
Hüttenwerk Differdingen
Wunnengen
Habitations
Wohnungen

Nous sommes à la recherche d'informations (nom, fonction, durée d'occupation, provenance, etc.) des occupants de ces maisons

Contact: info@industrie.lu - Tél: 621 247 909

E puer Beispiller - Quelques exemples - Einige Beispiele - Some examples:

Ingenieurshaiser vun der HADIR

avenue de la Liberté

1940-1944: Adolf-Hitler-Straße

<=1940: rue de la Gare

Niederkorn

     
         
11     - 1929: Lepeytre Edouard, ingénieur  
         
         
61     <=1984: Evrard Michel, ingénieur AMP  
         
65     Villa Noppeney, Notaire
<=1984:
Fischbach Marcel, Transports
 
         
95    

<=1976/77: Schroeder Jean, ingénieur, chef de service adjoint

<=1984: Neumann - Becker Jules

 
97    

* ëm 1929: fir den Lucien Margue -Theis (Direkter op der Schmelz) gebaut gin, den Architekt woar den Nicolas Schmit-Noesen vun Esch (Source: Christian Waltener)

<=1974: Quaring C.

<=1976/77: Schoentgen Marc, ingénieur, directeur-adj.

<=1984: Wurth Charles-André, ingénieur

 

 
 
 
Vue aérienne Differdange (Photothèque VDL)
 
         
         
109
 

ëm 1927 : *

 

<=1941 - >=1947: Hoffmann - Graindorge Raymond, ingénieur, 109 avenue de la Gare, Niederkorn

<=1974: Feyereisen H.

<=1984: Wagner Fernand, ingénieur (1988 -> Sidmar)

 
111

ëm 1927 : *

 

<=1974: Muller Henri, 249

<=1976/77: Reuter J.P., ingénieur, chef de service adjoint Réfralux

<=1984: Heusbourg Jean, ingénieur

 
113

* 1900

<=10.1941: Welter Jules, Dipl.-Ing., Oberingenieur, Differdinger Stahlwerke A.-G., Adolf-Hitler-Straße 113

<=1947: Wampach Joseph, ingénieur, 113 rue de la Gare, Niederkorn

<=1974: Jung Jean

<=1984: Donckel Georges, ingénieur, AdminCentrale, 2219

 
115
<=1984: Weyland Ady  

       
119

<=1904: *

<=1984: Ferraira - Pais Afonso

 
121
  <=1948-49: Café Cigrang - Stemper Vve  
123
   
         
         
127     <=1984: Fernandes - Antunes Jesus Joao  
         
131
  <=1974: Miller Joseph, ingénieur
>=1984: Miller Joseph, ingénieur
Pelt, Metzler
133
     
135
  *1909
<=1984: Louis - Reichling Jean
 
137
  <=1974: Neisens Jean  
139
  <=1974: Reckinger Fernand  

   

 
141
 

<=1974: Haler Gaston, ingénieur, 262
<=1974: Heusbourg J.

<=1984: Franck Thomas, ingénieur ALux, 2299
<=1984: Haler Gaston, ingénieur
<=1984: Klein Henri, ingénieur

 
143
 

<=1974: Margue Gérard
<=1974: Schmit Gilles
<=1974: Stoffel Albert

<=1984: Borysiak Marcel, ingénieur ADI, 2214

 
145
     
147

T G

<=1974: Ferry Robert
<=1984: Demuth Robert, ingénieur ADI, 2286

 
         
151     <=1984: Fonck - Fisch Jean-Louis  
153     <=1984: Mme Rix Joseph  
155    

<=1944: Jean-Pierre Ulveling, ingénieur

<=1974: Trausch Dominique
<=1984: Thorn-Schlottmann Pierre

 
157     <=1947: Peters Armand, ing. dipl.
<=1974: Meyers J.P.
 
159     <=1974: Demuth Robert  
161     <=1984: Scharlé - Fonck Marcel  
163     <=1984: Falkenstein Michel, ing.-tech.  
165     <=1984: Wiwinius  
167     <=1984: Anen - Lebegue G.  
         
171     <=1984: Mischo - Schwickert  
         
175     <=1984: Krier - Flammang J.B.
<=1984: Esposito Vito
 
         
179
 
Faber Georges
 
181   <=1962: Kieffer Jean-Pierre
<=1984: Kieffer - Niederkon Jean-Pierre
 
186

  <=1984: Reisch - Faber Nic., ing EPFZ, FDP ARBED E.R.


Walzwerk Differdingen - um 1904 (Carte postale: J.M. Bellwald - Echternach No 801; collection industrie.lu)


Differdingen - Colonie Stahlstraße, um 1906 (Carte postale: No 20. Ch. Bernhoeft Luxembourg; Collection: industrie.lu)


rue de l'Acier, Differdange (Collection: industrie.lu)


Differdange - Vue de l'usine - Niedercorn - avenue de la Liberté (rue de la Gare / Bahnhofstraße) - rue de l'Acier (Stahlstraße) - vers 1923 (Carte postale E.A. Schaack, Luxembourg; Collection: industrie.lu)

<=1933: Elektrogeschäft Norbert HESSE, avenue de la Gare, Differdange


Hüttenwerk Differdingen (Carte postale: Verlag Ch. Grieser, Hofphotograph, Luxemburg, 1916; collection: industrie.lu)


Colonie Stahlstraße - rue de l'Acier - 30.09.1913 (Situationsplan der Deutsch-Luxemburgischen Bergwerks und Hütten AG, Nationalarchiv Luxemburg). Do gesait een gutt dass daat verschwonnent Haus een Ensemble gebild huet mat der Kolonie. (Info: Christian Waltener)


Schlackenmühle. Differdingen - Wohnhäuser , <= 1903 (Extrait de la carte postale: J.M. Bellwald, Echternach, No 224; collection industrie.lu)

Differdange / Niederkorn / Oberkorn    
No ? rue de l'Acier

Dëst Gebai ass gläichzäiteg mat der Kolonie (rue de l’acier) gebaut ginn, virun 1900.


Op den säitlechen Fassaden woar jeweils den Agang fir déi jeweileg Haushälschent. Op dësem Bild gesait een d’Haus vun viir mat der « Schaufassade » inklusiv Wantergaart. Heit gesait een den geschwongenen Wee deen bei d’Entrée féiert. (Collection: Christian Waltener)


(Collection: Christian Waltener)Déi hënnescht Fassade vum deem (verschwonnenen) Gebai, et ginn nach aner Postkaarten wou een och nach gesait dass Tennisfelder dozougehéiert hun (Collection: industrie.lu)

D’Gebai ass spéider e bëssen ëmgebaut/erweidert ginn op der Säit déi no Déifferdeng kuckt.

an den 1960/70er Joëren ofgerappt?

dunn ass nämlech e bëssen zreckversaat eng Résidence fir d’Leit vun der Schmelz dohinnergebaut ginn.


Vue aérienne Differdange (Photothèque VDL)

   
Stahlstraße N° ? rue de l'Acier  

1911: Karl Raabe, Walzwerkchef in Differdingen

Stahlstraße N° ? rue de l'Acier   1917: Hellwig Max, Dipl. Ing., Walzwerkschef in Differdingen
     
1 rue de l'Acier   <=1984: Goedert Georges, ingénieur 584021-2257
2 rue de l'Acier   <=1947: Bouchet Victor, ing. dipl.
<=1974: Zimer Paul, ADI
<=1984: Zimer Paul, ingénieur
2a rue de l'Acier   <=1984: Feltgen - Majerus Fernand, ingénieur ADI 2252
<=1984: Hirtz Jean-Georges, ingénieur
<=1984: Hommel Carlo, ingénieur
<=1984: Hupperich Marcel, ingénieur
<=1984: Knaff François, ingénieur
<=1984: Neiens Gilbert, ingénieur
<=1984: Steinmetz Henri, ingénieur
<=1984: Tanson Pierre, ingénieur
<=1984: van Kauvenbergh Henri, ingénieur
<=1984: Zenner Albert, ingénieur
3 rue de l'Acier   <=1974: Wampach M., ADI
<=1984: Wampach Marc, ingénieur
4 rue de l'Acier   1925 - ?: Mambourg Mathias, ingénieur
<=1957, 1965: Bintener - Steinmetz Ernest
<=1970: Wantz - Schmidt Mathias
<=1974: Feltgen Fernand, ADI
5 rue de l'Acier   <=1974: Entringer M., ADI
7 rue de l'Acier   >=1925: Mambourg Mathias, ingénieur
     
70 rue de l'Acier   <=1974: Nassimbeni E., ADI
     
rue Alexandre 14 Alexanderstraße   <=1941: Neuman Heinrich, Dipl.-Ing., Betriebsingenieur, Differdinger Stahlwerke A.-G., Differdingen
     
4 rue Belair   <=1974: Rockenbrod G., ADI
<=1984: Wagner Raymond, Dr ADI
8 rue Belair   <=1937: Reuter Camille, ingénieur-chimiste, chef de service HADIR
<=1974: Hupperich M., ADI
<=1984: Panunzi Carlo, ingénieur
10 rue Belair   <=1974: Goerend Em., ADI
12 rue Belair   <=1974: Wagner H., ADI
<=1984: Wagner Hubert, ingénieur
14 rue Belair   <=1974: Van Kauvenbergh H. ADI
<=1984: Klees Marc, ingénieur
     
18 rue Belair   <=1974: Zenner Albert, ADI
<=1984: Naegelen Victor, assistant scientifique de Fan international
24 rue Belair   <=1947: Hoffmann - Steines Nicolas, ing.
<=1974: Knaff Fr., ADI
26 rue Belair   <=1974: Sbarra Jos., ADI
28 rue Belair   <=1974: Funck H., ADI
30 rue Belair  

<=1962: Reuter J.P., ingénieur, HADIR

<=1974: Blasius Paul ADI

50 rue Belair   <=1984: Blasius - Dondelinger Paul, ingénieur, Alux 2274
50 rue Belair   <=1984: Schuetz Gaston, ingénieur
59 rue Belair   ? - <= 1974: Schlesser
1974 - 1982?: Alain Schroeder
71 rue Belair   <=1984: Goerend Emile, ingénieur 584021-2281
     
17 rue de Belvaux   <=1974: Grimée Albert ADI
<=1984: Funck - Delvaux Henri, ingénieur
34 rue de Belvaux   <=1984: Meyer Louis, ingénieur
   

Casino

Hüttencasino

 

 

<=10.1912: Besta Adalbert, Betriebsingenieur, Differdingen,

<=1.1913: Noesen Valentin, ingénieur des Arts et Manufactures et des Mines, Differdingen

<=1928: Tockert Léon, ingénieur, Differdange

 

   

14 rue de la Chapelle   <=1974: Becker Fernand ADI
<=1984: Becker Fernand. ingénieur AEB 2227
16 rue de la Chapelle   <=1974: Marc Lucien ADI
7 Grand-Rue   <=1974 - >=1984: Delhez - Kirsch François, ingénieur ADI 2237
24 Grand-Rue   <=1974: Koster Jos. ADI
2 impasse du Château  

Villa de direction:

<=1974: Glaesener Ern.
1979-1985: Marc Lucien, directeur
1987 - ?: de la Hamette Jean, directeur
Spillschoul
Maison relais

57 rue des Jardins   <=1984: Biel - Reckinger Pierre, ingénieur
73 rue de Lasauvage   <=1974: Feiereisen A. ADI
<=1974: Kirsch Henri ADI
<=1974: Lorang Lucien ADI
<=1974: Welter Edm. ADI
<=1984: Haas Marcel, ingénieur
<=1984: Lorang Lucien, ingénieur
<=1984: Schmit Marc, ingénieur
<=1984: Weber Arthur, ingénieur
75 rue de Lasauvage   <=1974: Everling Raymond 271 ADI
<=1974: Grisse André 255 ADI
<=1974: Kaell Norbert ADI
<=1984: Everling - Schroeder Raymond, ingénieur AEB 2224
<=1984: Grisse André, ingénieur 2221
<=1984: Koster Joseph, ingénieur
<=1984: Muller Eberhard, ingénieur
     
Marktstraße 7  

<=1931: Peters Armand, Dipl. Ing., Hadir, Differdingen

<=6.1941: Hansen Georg, Betriebsingenieur, Differdinger Stahlwerke A.-G., Differdingen

Marktstraße 30   <=4.1913: König Wilhelm, Ingenieur der Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-A.G., Differdingen
     
34 rue Menager   <=1984: Kaell Norbert, ingénieur, chef de service MECANARBED
23, rue Metzkimmert,
Differdange
  <=1955: Bricher Jean-Pierre, ingénieur
rue du Moulin à scories, Differdange   <=1947: Rauchs Pierre, chef de service
     
26 avenue Emile Mark - Max-Meier Straße   <=1912: Besta Adalbert, Betriebsingenieur
     
38 avenue Max-Meier   <=1929: Ulveling Adolphe, ingénieur, Differdange
40 avenue Emile Mark - Max-Meier Straße   <=1912: Karl Raabe, Walzwerkschef
     
40 rue Pierre Martin   <=1974: Mitten Xavier ADI
<=1984: Mitten - Kieffer Xavier, ingénieur
     
avenue d'Oberkorn, Differdange   <=1928: Schütz Pierre, ingénieur-chimiste,
     
14 Parc de Gerlache   <=1980, 1984: Reuter J.P., directeur Refralux
     
20 rue Pasteur   <=1974: Bintz Raymond ADI
<=1984: Bintz Raymond, ingénieur A-recherches 2261
22 rue Pasteur   <=1974: Petin Jean ADI
<=1984: Petin - Werner Jean, ingénieur
24 rue Pasteur   <=1974: Schanen Robert ADI
26 rue Pasteur   <=1974: Linden Raymond ADI
<=1984: Linden - Reuter Raymond, ingénieur
30 rue Pasteur   <=1984: Blasius Paul, ingénieur
     
10 rue Prommenschenkel   <=1974: Hurt Albert ADI
<=1984: Hurt Albert, directeur adjoint ADI
rue de Soleuvre, Belvaux   <=1947: Pfeiffer Marcel, ingénieur
223 rue de Soleuvre   <=1984: Nick Désiré, ingénieur
16 rue St Nicolas   <=1974: Colling François ADI
<=1984: Colling François, ingénieur, Alux 2297
166 rue Woiwer   <=1984: Ripp Théo, ingénieur
     
     
    <=1947: Zahlen Léon, ingénieur


Oberkorn - vers 1902 (Extrait de la Carte postale: J.M. Bellwald, Echternach Mo 222)
Kolonien vun der Schmelz, heiteg Stroossenimm vun uewen no ënnen: rue de l'Industrie, rue de la Sidérurgie, rue de la Métallurgie, rue du Travail


Cité de l'Usine de Differdange: Rue du Travail à Oberkorn (Photo: 3.4.2006 jmo)


Cité de l'Usine de Differdange: Rue de la Sidérurgie à Oberkorn (Photo: 3.4.2006 jmo)


Cité de l'Usine de Differdange: Rue de l'Industrie à Oberkorn (Photo: 3.4.2006 jmo)


Vue sur l'Usine de Differdange à Oberkorn (Photo: 3.4.2006 jmo)


Kasernen Oberkorn und Hütte Differdingen (Carte postale: Manufacture de cartes, P. Houstraas, Luxembourg, Rue des Augustins Nr.1; Collection: industrie.lu)


Differdange - rue de l'Acier - Colonie Stahlstraße (Photo: 23.4.2013 jmo)

Le briquetier Mouton de Villerupt fut chargé en 1896 de fabriquer 1.000.000 de briques sur place, pour la construction des bâtiments industriels de l'Usine de Differdange et de la cité ouvrière (rue de l'acier et Äppelbësch)


Cité de l'Usine de Differdange: Rue du Funiculaire à Oberkorn (Photo: 3.4.2006 jmo)


Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages - Seiten
ISBN
Annuaire 1984/85 Administration des postes, télégraphes et téléphones 1984/85 Imprimerie St-Paul, Luxembourg Annuaire officiel des abonnés au téléphone Luxembourg 1344  
Annuaire officiel des abonnés au téléphone Luxembourg Administration des postes, télégraphes et téléphones 1962 Imprimerie St-Paul, Luxembourg   608  

Liens / Links
Usine de Differdange - Déifferdenger Schmelz
Fabrikhaiser zu Lëtzebuerg - Maisons d'usine au Luxembourg - Fabrikhäuser in Luxemburg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo